Adatvédelem

A CIB Bank Zrt. nyilatkozata

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CIB Bank Zrt.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a CIB Bank Zrt. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A CIB Bank Zrt. weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. A CIB Bank Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A CIB Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A CIB Bank Zrt. nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a CIB Bank Zrt. weboldalakhoz kapcsolódnak. 

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a CIB Bank Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett emailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a CIB Bank Zrt. a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint kezelje. Tájékoztatjuk, hogy a CIB Bank Zrt. belső adatvédelmi felelőse dr. Szőkefalvi-Nagy Gábor.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

A CIB Bank Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit.